Đào tạo đại học chính quy

Các ngành đào tạo

STT Các ngành đào tạo Đại học chính quy Tuyển sinh
01 Cử nhân Quản trị Du lịch và Công nghệ giải trí Kết thúc
02 Cử nhân Chất lượng cao (Vật lý, Toán Ứng dụng, Công nghệ thông tin) Kết thúc
03 Cử nhân Quản trị Kinh doanh Kết thúc
Tư vấn online: 0911.464.199 - 0935.369.779 - 0968.419.928