Tư vấn du học

Chương trình Nghiệp vụ Food & Beverage Đẳng Cấp Quốc Tế - PIHMS

  • 18/12/2018

Đây là một trong những nội dung giá trị nhất cho các chương trình Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ ngành Quản trị du lịch, khách sạn, nhà hàng tại PIHMS. Chương trình đặc biệt này lần đầu tiên được triển khai và chỉ dành cho sinh viên của các trường đối tác.